sdom.pl

Remont, Aranżacja, Budowa – Blog Budowlany

Budownictwo

Czym jest plan zagospodarowania przestrzennego i jak powstaje?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa, gdzie można dokonać zabudowy oraz co konkretnie można w danym miejscu zbudować. Jest on przyjmowany decyzją rady gminy danej miejscowości i jest możliwe dokonanie w nim określonych zmian.

Czym dokładnie jest plan zagospodarowania przestrzennego?

Jest to akt prawa miejscowego, czyli obowiązującego na terenie podległym pod dany samorząd, który uchwalany jest przed radę gminy lub miasta i ma on za zadanie wskazać kierunek rozwoju danego obszaru, określić zasady zapewnienia ładu przestrzennego oraz decyduje o tym, w jaki sposób chronione są zabytki i przyroda.

Jest on ważny dla osób, które decydują się na zakup określonych nieruchomości, ponieważ znajduje się w nim wytyczne gdzie i co można budować oraz w jakiej formie. To właśnie plan zagospodarowania przestrzennego określa jakie tereny zostaną przeznaczone na zakłady przemysłowe, a jakie na tereny mieszkalne. Zawarte są w nim również dopuszczalne typy budynków oraz inne szczegółowo opisane warunki.

Pomimo tego, że prawo polskie nakłada obowiązek uchwalenia takiego dokumentu, nie wszystkie miejscowości go posiadają. Warto więc przed zakupem nieruchomości lub gruntu pod nieruchomość dowiedzieć się, czy taki plan istnieje i co przewiduje. Co prawda plan zagospodarowania przestrzennego można zmienić, nie jest to procedura łatwa i nie często samorządy się na to decydują.

Jak powstaje plan zagospodarowania przestrzennego?

Cała procedura uchwalenia planu nie należy do łatwych i mało skomplikowanych. Na samym początku rada gminy musi uchwalić, że przystępuje ona do stworzenia planu zagospodarowania przestrzeni. W uchwale tej należy wskazać obszar, co do którego dany plan będzie obowiązywał. Następnie należy wydać ogłoszenia, w których zawarta jest informacja o planowaniu rozpoczęcia prac nad planem oraz możliwości złożenia wniosków dotyczących tej sprawy. Po upłynięciu terminu na składanie wniosków tworzy się plan, po czym następuje początek wszystkich niezbędnych procedur administracyjnych, które związane są również z oceną samego projektu przez różne instytucje zewnętrzne. Mają one związek między innymi z potencjalnym wpływem planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko, rozwój poszczególnych części miasta, stworzeniem prognoz i innych. Wszystkie te informacje zwrotne oraz analizy mają realny wpływ na ostateczny kształt i wygląd końcowy planu. Ostatnim etapem jest wyłożenie planu do wglądu wszystkich zainteresowanych. Jest to również moment na złożenie uwag. Następnie rada gminy lub miasta uchwala projekt.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *