sdom.pl

Remont, Aranżacja, Budowa – Blog Budowlany

Nieruchomości

Czym są nieruchomości komercyjne?

Rynek nieruchomości to niezwykle szerokie zagadnienie poruszające kwestie nie tylko budynków mieszkalnych, ale także obiektów o innym przeznaczeniu jak np. biura lub sklepy. Chyba każdy w swoim kręgu znajomych posiada chociaż jedną osobę, która jest w trakcie budowania lub kupowania swojego domu lub mieszkania. Nieruchomości, których celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych są nieruchomościami niekomercyjnymi. Wobec tego jakie budynki nazwiemy niekomercyjnymi?

Nieruchomość nastawiona na zysk

To, co odróżnia nieruchomości komercyjne od niekomercyjnych to głównie ich przeznaczenie. Polskie prawo nie reguluje terminu „nieruchomości komercyjne”, dlatego z pomocą przychodzi definicja słownikowa. Komercyjny to nic innego, jak nastawiony na zysk, przynoszący dochód. Dlatego budowane są one w celu stworzenia przestrzeni użytkowej o różnym przeznaczeniu, w które inwestuje się, oczekując zysku, m.in. z najmu przez klientów prowadzących działalność gospodarczą. Do tego typu nieruchomości zaliczyć można banki, stacje benzynowe, sklepy, wielkopowierzchniowe hale pełniące rolę galerii handlowej, ale także mieszkania przeznaczone na wynajem.
Innymi słowy to, co decyduje o tym, że daną nieruchomość możemy zdefiniować jako komercyjną jest fakt, iż nie jest ona tworzona i użytkowana z intencją zamieszkania, a jej głównym zadaniem jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej lub czerpania zysku z wynajmu takiej powierzchni.

Jak dzielone są nieruchomości komercyjne?

Podział w zakresie tego zagadnienia może być różny, w zależności od przyjętych kryteriów. Ze względu na lokalizacje wyróżnić można np. nieruchomości miejskie i podmiejskie, jednak najpopularniejszy jest podział ze względu na przeznaczenie powierzchni. W ten sposób wyróżnić możemy:

  • Nieruchomości komercyjne biurowe – są tworzone po to, by stworzyć miejsce na funkcjonowanie wielu małych lub kilku dużych biur. Tego typu budynki muszą brać pod uwagę specyfikę i różnorodność biznesów, dlatego często są łatwo modyfikowalne.
  • Nieruchomości komercyjne usługowe – to lokale, dla których duże znaczenie ma lokalizacja. Są to między innymi lokale gastronomiczne, parkingi, budynki wykorzystywane do celów turystycznych, jak np. hotele i pensjonaty.
  • Nieruchomości komercyjne handlowe – są to najczęściej powierzchnie dedykowane do zapewnienie możliwości funkcjonowania sklepu, ich zbioru lub całych galerii handlowych. W tym wypadku również lokalizacja i funkcjonalność mają kluczowe znaczenie.

Nieruchomości komercyjne to bardzo ciekawy sposób na inwestowanie poważniejszych środków, ponieważ często stopa zwrotu z takiej inwestycji jest zarówno stabilna i satysfakcjonująca