sdom.pl

Remont, Aranżacja, Budowa – Blog Budowlany

Budownictwo

W jaki sposób można dokonać zakupu ziemi rolnej?

W obecnych czasach coraz więcej osób, które nie są rolnikami zastanawia się nad zakupem ziemi rolnej. Do tej pory nie było to możliwe, jednak w ostatnim czasie przepisy z tym związane się zmieniły. Dlatego warto dowiedzieć się, w jaki sposób można dokonać zakupu ziemi rolnej, aby było to skuteczne oraz efektywne.

Zakup ziemi rolnej do 0,3 ha

Ziemię rolną o wielkości do 0,3 ha może zakupić praktycznie każda osoba, która ma takie pragnienie. Z tego rodzaju działaniem nie wiąże się ani obowiązek prowadzenia działalności rolniczej, ani też okresowy zakaz sprzedaży tego rodzaju ziemi. Jednak realnie bardzo ciężko jest znaleźć działkę rolną o powierzchni 0,3 ha lub mniejszej, ponieważ zazwyczaj tego rodzaju tereny skupione są na dużo większych powierzchniach. Nie jest również zbyt proste ich podzielenie, dlatego warto na to zwrócić uwagę podczas planowania tego rodzaju inwestycji. Natomiast wydzielenie działki o tej powierzchni z działki o większych rozmiarach możliwe jest jedynie w kilku uzasadnionych przypadkach.

Zakup siedliska do 0,5 ha

Grunty rolne mogą zostać zakupione przez osobę, która nie jest rolnikiem jedynie w kilku przypadkach. Przede wszystkim ich powierzchnia nie powinna przekraczać 0,5 ha, również w przypadku jeśli jedna duża działka złożona jest z kilku mniejszych. Oprócz tego siedlisko tego rodzaju można zakupić w sytuacji, gdy w dniu trzydziestym kwietnia 2016 roku na działce znajdowały się budynki mieszkalne, a także inne budynki, budowle oraz urządzenia, które nie były wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej. Dlatego na terenie sprzedawanej działki powinien znajdować się co najmniej jeden budynek, który zgodnie z oświadczeniem właściciela nie był używany podczas prowadzenia działalności rolniczej w przeszłości.

Skutki dla nabywcy

Zakup działki rolnej o powierzchni do 1 ha z całą pewnością będzie miał pewne konsekwencje dla jej nabywcy. Grunt rolny o powierzchni równej lub mniejszej 1 ha może być zakupiony przez osobę prywatną, która nie jest rolnikiem i w żaden sposób nie prowadzi działalności rolniczej. Przede wszystkim w takiej sytuacji warto pamiętać o prawie pierwokupu lub prawie nabycia, które przysługują zarówno dzierżawcy gruntu, jak i Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Dodatkowo istnieje prawo, które mówi, że na terenie kupowanego gruntu należy prowadzić działalność rolniczą przez pięć lat od zakupu i nie jest możliwa dalsza odsprzedaż tego rodzaju gruntu. Warto o tym pamiętać podczas podejmowania decyzji związanej z zakupem ziemi rolnej, a także korzystaniem z niej.